การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งปอดในท่ายืน NAN/5 (45)

เรียบเรียงโดย นิดา วงศ์สวัสดิ์
นักกายภาพบำบัด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดเริ่มมีพละกำลังพอเริ่มที่จะยืนหรือเดิน สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำได้อย่างเป็นปกติแล้ว การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายใน step ถัดมาจากการนั่งก็เป็นการยืน

สำหรับการออกกำลังกายในท่ายืนนั้นเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีการทรงตัวที่ดี และสามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ค่ะ แต่อาจจะหาอุปกรณ์ อย่างเช่น เก้าอี้ มาเป็นตัวช่วยพยุงในการออกกำลังกายได้

 

หากผู้ป่วยที่ผ่าตัดปอด แล้วสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากจะช่วยฟื้นฟูปอดและระบบทางเดินหายใจให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ก็จะสามารถที่จะช่วยในการฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงได้โดยเร็ว เพื่อลดอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

หากในขณะที่ออกกำลังกายหากมีอาการผิดปกติ เช่น มีอาการหน้ามืด เวียนหัว หายใจลำบาก หรือเจ็บบริเวณแผลผ่าตัด ควรหยุดการออกกำลังกายและควรปรึกษาแพทย์

Tags: , ,

กรุณาให้คะแนน