ควันบุหรี่มือสามอย่าคิดว่าไม่เป็นไร 5/5 (1)

          องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ เป็นที่ทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่เป็นภัยและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมากมาย เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ และโรคมะเร็งปอด เป็นต้น

          พิษภัยจากการสูบบุหรี่มีทั้งทางตรงจากผู้สูบเอง และทางอ้อมจากควันพิษของบุหรี่กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง คือ บุหรี่มือสอง และที่ไม่ของมองข้ามคือ ควันของบุหรี่มือสามที่ถึงแม้ไม่ได้รับการสูดดมควันโดยตรง ก็สามารถรับสารพิษได้เช่นกัน

ควันบุหรี่มือสาม

Tags: , , , , ,

กรุณาให้คะแนน