ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง 4.71/5 (7)

ภูมิคุ้มกันบำบัด ต้านมะเร็ง

การรักษาแบบ ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) เป็นการรักษาโดยการฉีดยาเข้าสู่ร่างกาย ยาชนิดนี้จะเข้าไปเพิ่มการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อให้เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน สามารถกำจัดและควบคุมเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

ยาภูมิคุ้มกันบำบัด กับผลข้างเคียง

ปัจจุบันยากลุ่มนี้ ใช้เป็นการรักษาในระยะที่โรคมีการแพร่กระจาย โดยอาจใช้เป็นยาเดี่ยวหรือร่วมกับยาเคมีบำบัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้ดียิ่งขึ้น

การรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัด อาจจะมีผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานมากกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงตามอวัยวะ หรือเนื้อเยื่อที่มีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมากเกินไป หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์

Tags:

กรุณาให้คะแนน