ยามุ่งเป้ามิติใหม่สู้มะเร็ง 5/5 (12)

ยามุ่งเป้า คือมิติใหม่แห่งการสู้มะเร็ง อย่างตรงจุด

การรักษามะเร็งด้วย ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) เป็นการรักษาแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาโดยให้ยาไปออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งโดยตรง ทำให้มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติน้อยที่สุด ผลข้างเคียงจึงรุนแรงน้อยกว่าการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด โดย ยามุ่งเป้า จะสามารถลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง หรือลดการสร้างเส้นเลือดมาเลี้ยงเซลล์มะเร็ง

ยามุ่งเป้า

ตรวจการกลายพันธ์ก่อนการรักษาด้วย ยามุ่งเป้า

อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยยามุ่งเป้า จะใช้ได้ผลดีเฉพาะผู้ป่วยที่มีการกลายพันธุ์ของยีนที่จำเพาะต่อยาเท่านั้น จึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจการกลายพันธุ์ในชิ้นเนื้อมะเร็งของผู้ป่วยก่อนการใช้ยากลุ่มนี้ ว่าสามารถใช้ยามุ่งเป้าหรือวิธีการรักษาแบบไหนแล้วจะได้ผลดี จึงต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

Tags: , ,

กรุณาให้คะแนน