ผู้ป่วยมะเร็งกับสารอาหารที่จำเป็น NAN/5 (212)

อาหารมีส่วนสำคัญในการรักษามะเร็ง การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและถูกต้องจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีร่างกายแข็งแรง ช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ที่ถูกทำลาย พลังงานและสารอาหารที่เพียงพอช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ

สารอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

Tags: , ,

กรุณาให้คะแนน