การ บริหารปอด เพื่อเพิ่มปริมาตรปอดด้วยตัวเอง 4.79/5 (14)

บริหารปอด เพื่อเพิ่มปริมาตรปอด

ผู้ป่วยมะเร็งปอดจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลังการผ่าตัด ทำให้ทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ได้ลดลง ส่งผลให้การหายใจเข้าแต่ละครั้งปอดสามารถจุอากาศได้น้อยลง การ บริหารปอด เพื่อเพิ่มปริมาตรปอดด้วยตนเอง เป็นการออกกำลังกายเพื่อป้องกันและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำ

บริหารปอด

การฝึกหายใจ เพื่อช่วยขยายทรวงอก

การ บริหารปอด คือการออกกำลังกายขยายทรวงอก เป็นการฝึกการหายใจเข้าและออกให้ลึกว่าการหายใจปกติ ผู้ป่วยสามารถด้วยตนเองได้ ช่วงการเคลื่อนไหวที่ตนเองรู้สึกอกขยายและไม่เจ็บหรือปวด สามารถทำ 5-10 ครั้ง/รอบ และทำวันละ 2-3 รอบต่อวัน หากมีอาการผิดปกติ เช่น หอบเหนื่อยมากขึ้น หน้ามืด เวียนศีรษะ หรือมีอาการปวดแผลมากขึ้นให้หยุดทำ

บริหารปอด แล้วมีข้อดีอย่างไร

เมื่อผู้ป่วยทำการ บริหารปอด อย่างต่อเนื่องแล้ว ก็จะทำให้ปอดมีปริมาตรสำหรับการจุอากาศได้มากขึ้น สามารถรับ และแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีขึ้น การหายใจของผู้ป่วยจะเริ่มสะดวกขึ้น มีจังหวะที่สม่ำเสมอ ความดันเลือดลดลง และจะมีผลดีทางอ้อมคือสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้อีกด้วย

Tags: , , , ,

กรุณาให้คะแนน