รู้หรือไม่ บุหรี่ร้าย ทำลายมากกว่าปอด NAN/5 (12)

บุหรี่ร้าย ทำลายมากกว่าปอด

บุหรี่ร้ายทำลายมากกว่าปอด เราทุกคนทราบกันดีว่าบุหรี่ให้โทษต่อร่างกายของผู้สูบและควันบุหรี่ก็เป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน เพราะควันจากบุหรี่ประกอบไปด้วยสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิด และยังมีสารก่อมะเร็งถึง 60 ชนิด อาทิ นิโคติน, ทาร์, คาร์บอนมอนนอกไซด์, ไฮโดรเจนไซยาไนด์, แอมโมเนีย, สารกัมมันตรังสี ฯลฯ ที่ส่งผลและก่อให้เกิดโรคเรื้อรังและโรคมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ เช่น มะเร็งในช่องปาก มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น บุหรี่ไม่ได้ทำลายเพียงแค่ปอดอย่างเดียว ยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นอยู่ที่ระยะเวลาของการสูบบุหรี่และปริมาณในการสูบ

“เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”

บุหรี่ทำลายมากกว่าปอด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็ง

บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็ง โรคที่บุหรี่ไปกระตุ้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. กระตุ้นให้เกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งในช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น
  2. กระตุ้นให้เกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ 

          จะเห็นได้ว่า บุหรี่ นอกเหนือไปจากการทำลายปอด เสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดแล้ว อย่างเช่น การสูบควันเข้าไปที่ปอดทำให้ถุงลมเล็ก ๆ ถูกทำลายและรวมตัวกันเป็นถุงลมขนาดใหญ่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของถุงลมลดลง เป็นการกระตุ้นของการเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

          การสูบบุหรี่ไม่เพียงแต่ทำลายปอดแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงและยังทำร้ายคนรอบข้างที่คุณรักอีกด้วย เนื่องในวันมะเร็งปอดสากล 1 สิงหาคม 2564 จึงอยากเชิญชวนทุกท่านให้ห่างไกลจากบุหรี่ด้วยการ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” เพื่อความปลอดภัยไร้โรคภัยเพื่อตัวของคุณและคนที่คุณรัก

#NewNormalSameCancer #เพราะการรักษารอไม่ได้

Tags: , , , , , ,

กรุณาให้คะแนน