การช่วยเคลื่อนไหวข้อต่อโดยผู้อื่น

การช่วยเคลื่อนไหวข้อต่อ นอกจากเป็นการช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ยังทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบายมากขึ้น