ผู้ป่วยมะเร็งกับสารอาหารที่จำเป็น

การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและถูกต้องสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีร่างกายแข็งแรง ช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ที่ถูกทำลาย

อ่านต่อ NAN/5 (212)
เทคนิคการขับเสมหะด้วยการไอ

ไอแบบถูกวิธีสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอด

ผู้ป่วยหลังผ่าตัด อาจจะทำให้เกิดการระบายเสมหะได้ยาก ทำให้เสหะคั่งค้างเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ จึงต้องมีเทคนิคในการระบายเสมหะ เพื่อช่วยให้ปอดทำงานได้มีปร...