โรคมะเร็งระยะลุกลาม คืออะไร

โรคมะเร็งระยะลุกลาม เป็นเซลล์มะเร็งที่หลุดจากแหล่งเริ่มต้นไปยังอวัยวะอื่นๆ และตรวจพบมะเร็งที่ตำแหน่งอื่น

ผู้รับชัยชนะ มะเร็งปอด

ผู้รับชัยชนะ

ผู้รับชัยชนะ คือ ผู้ที่ที่เคยเป็นมะเร็ง แล้วรักษาจนหายขาด จนรอดชีวิต โดยมีเงื่อนไขคือ ตรวจไม่พบการกลับมาเป็นซ้ำ
มะเร็งเจ็บทำไมไม่จบ

มะเร็งเจ็บ ทำไมไม่จบ

วัตถุประสงค์ในการรักษามะเร็ง เพื่อหายขาด เพื่อลดอาการ เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคที่เป็นในปัจจุบัน
การประเมินระยะของโรคมะเร็งปอด

การประเมินระยะของการเกิดโรคมะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอดมีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยและการประเมินระยะของโรค เพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาตามระยะของอาการ ดังนี้
อ่านต่อ 4.74/5 (19)
มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก

มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non-Small Cell Lung Can...

มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non small cell lung cancer) มีการแบ่งระยะโดยใช้ระบบ TNM staging คือ ขนาดและตำแหน่งของก้อนมะเร็ง
อ่านต่อ 4.83/5 (12)
การประเมินระยะของโรคมะเร็งปอด

แนวทางประเมินระยะของโรคมะเร็งปอด

การประเมินก้อนมะเร็งปอดตั้งต้น (Primary tumor,T sage) เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอีกปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจว่าจะสามารถให้การรักษาโดยการผ่าตัดในผู้ป่ว...

การแบ่งระยะของโรค มะเร็งปอด (Staging)

การกำหนดระยะของโรคมะเร็งปอดอย่างถูกต้องแม่นยำ จะช่วยทำให้แพทย์สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการรักษาและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม
อ่านต่อ 4.75/5 (16)