มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก

มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non-Small Cell Lung Cancer)

มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non small cell lung cancer) มีการแบ่งระยะโดยใช้ระบบ TNM staging คือ ขนาดและตำแหน่งของก้อนมะเร็ง

อ่านต่อ 4.83/5 (12)
มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก

มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก คืออะไร

Small cell lung cancer เซลล์ของมะเร็ขนาดเล็ก พบได้ประมาณ 10-15% มักจะมีโอกาสในการแพร่กระจายได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก
อ่านต่อ 4.73/5 (11)

การแบ่งระยะของโรค มะเร็งปอด (Staging)

การกำหนดระยะของโรคมะเร็งปอดอย่างถูกต้องแม่นยำ จะช่วยทำให้แพทย์สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการรักษาและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม
อ่านต่อ 4.75/5 (16)