บุหรี่ร้าย ทำลายมากกว่าปอด

รู้หรือไม่ บุหรี่ร้าย ทำลายมากกว่าปอด

บุหรี่ไม่ได้ทำลายเพียงแค่ปอดอย่างเดียว ยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ขึ้นมาอีก อยู่ที่ระยะเวลาของการสูบบุหรี่และปริมาณในการสูบ

บุหรี่มือสาม

ควันบุหรี่มือสามอย่าคิดว่าไม่เป็นไร

สารพิษจากควันบุหรี่ที่ไม่ของมองข้ามคือ ควันของบุหรี่มือสามที่ถึงแม้ไม่ได้รับการสูดดมควันโดยตรง ก็สามารถรับสารพิษได้เช่นกัน

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ โรคที่เกิดจากบุหรี่ที่พบได้บ่อย 6 ใน 8 อันดับของโลก