ผู้ป่วยมะเร็งกับสารอาหารที่จำเป็น

การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและถูกต้องสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีร่างกายแข็งแรง ช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ที่ถูกทำลาย