เทคนิคการขับเสมหะด้วยการไอ

ไอแบบถูกวิธีสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอด

ผู้ป่วยหลังผ่าตัด อาจจะทำให้เกิดการระบายเสมหะได้ยาก ทำให้เสหะคั่งค้างเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ จึงต้องมีเทคนิคในการระบายเสมหะ เพื่อช่วยให้ปอดทำงานได้มีประสิทธิภาพ