การเจริญสติและมะเร็ง (Mindfulness and Cancer)

การฝึกเจริญสติเป็นการรักษาโดยไม่พึ่งยา (non-pharmacological treatment) เป็นทางเลือกที่ในการรักษา เมื่อฝึกเป็นประจำจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็ง