1083843563987022
การแบ่งระยะ
รู้จักกับมะเร็งปอด
previous arrow
next arrow
0007-th
0007
0008-th
0008
0009-th
0009
previous arrow
next arrow

มะเร็งปอดไม่สูบก็เสี่ยง ยิ่งสูบยิ่งเสี่ยง รู้เร็ว รักษาได้

คุณรู้จักมะเร็งปอดดีแค่ไหน? มะเร็งปอด เป็นโรคที่มีอัตราของการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรค มะเร็งเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ยิ่งตรวจพบได้เร็วเท่าไหร่โอกาสในการรักษาก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น

บทความ แนะนำ

ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

ยาภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นยากลุ่มใหม่ที่ออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถกำจัดเซลล์มะเร็ง โดยจะไปยับยั้งกระบวนการป้องกันตัวของเซ…

การบริหารทรวงอกด้วยตนเอง

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยการออกกำลังกายเป็นวิธีการรักษาที่สำคัญอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด

ความสำคัญของกายภาพบำบัดกับการผ่าตัด

ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอด มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับปอดได้มาก ดังนั้นการฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัดจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้

การแบ่งระยะของโรค มะเร็งปอด (Sta…

การกำหนดระยะของโรคมะเร็งปอดอย่างถูกต้องแม่นยำ จะช่วยทำให้แพทย์สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการรักษาและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม
อ่านต่อ NAN/5 (115)

แนวทางประเมินระยะของโรคมะเร็งปอด

การประเมินก้อนมะเร็งปอดตั้งต้น (Primary tumor,T sage) เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอีกปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจว่าจะสามารถให้การรักษาโดยการผ่าตัดในผู้ป่ว…