1083843563987022
การแบ่งระยะ
รู้จักกับมะเร็งปอด
previous arrow
next arrow
0007-th
0007
0008-th
0008
0009-th
0009
previous arrow
next arrow

มะเร็งปอดไม่สูบก็เสี่ยง ยิ่งสูบยิ่งเสี่ยง รู้เร็ว รักษาได้

คุณรู้จักมะเร็งปอดดีแค่ไหน? มะเร็งปอด เป็นโรคที่มีอัตราของการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรค มะเร็งเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ยิ่งตรวจพบได้เร็วเท่าไหร่โอกาสในการรักษาก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น

บทความ แนะนำ

วิธีการดูแลตนเองหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาภูมิคุ้มกัน…

แม้ว่ายาจะออกฤทธิ์โดยการเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกายเฉพาะกับเซลล์มะเร็ง แต่ก็พบว่ายาอาจมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานมากกว่าที่…

Biomarker กับแนวทางรักษาโรคมะเร็งปอดแบบมุ่งเป้า

การรักษาโรคมะเร็งปอดมีหลายวิธี การรักษาแบบมุ่งเป้าหรือที่เรียกว่า targeted therapy เป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง

การฝึกหายใจให้ถูกวิธีแบบใช้กะบัง…

หลังรับการผ่าตัดผู้ป่วยควรเริ่มต้นจากการการฝึกการหายใจให้ถูกวิธีกันก่อน โดยการฝึกหายใจแบบใช้กะบังลม หรือเรียกว่า Diaphragmatic breathing คือวิธีการ…

การออกกำลังกายป้องกัน ภาวะข้อไหล…

หลังผ่าตัดมะเร็งปอด ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงการยกแขนและขยับแขนได้น้อย มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนข้อไหล่ติดได้

การเพิ่มปริมาตรปอดในผู้ป่วยมะเร็…

ผู้ป่วยมะเร็งปอดจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของร่างกายจากรอยโรค ภาวะหลังผ่าตัดปอด อาการปวด และการทำกิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ลดลง