ภัยร้ายจากควันบุหรี่สู่มะเร็งปอด

จากข้อมูลของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในปี พ.ศ. 2558 ระบุว่า มีคนไทยเสียชีวิตเพราะบุหรี่ปีละ 51,651 คน หรือวันละ 141 คน และโดยเฉลี่ยแล้วจะป่วยหนัก 2.5 ปีก่อนที่จะเสียชีวิตลง

อ่านต่อ ยังไม่มีการให้คะแนน