การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด

การรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยยาเคมีบำบัด

การรักษาโรคมะเร็งปอดยาเคมีบำบัด หรือที่เรียกกันว่า “เคโม” หรือ “คีโม” เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ที่มีการแบ่งตัวเร็วโดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง