การดูแลตนเองระหว่างได้ยาภูมิคุ้มกันบำบัด

เป้าหมายการรักษามะเร็งระยะสามที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ และระยะลุกลาม (ระยะที่สี่) คือการเพิ่มระยะรอดชีพ และคุณภาพชีวิต ด้วยยาเคมีบำบัด