แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด

เมื่อได้รับผลการวินิจฉัยที่แน่นอนว่าเป็นมะเร็งปอด แพทย์จะสามารถระบุถึงวิธีที่จะใช้ในการรักษาได้ แต่ทั้งนี้ยังต้องดูหลายๆปัจจัยประกอบกันด้วย เช่น ความรุนแรงของโรคว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะใด ชนิดของมะเร็งปอด

การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด

การรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยยาเคมีบำบัด

การรักษาโรคมะเร็งปอดยาเคมีบำบัด หรือที่เรียกกันว่า “เคโม” หรือ “คีโม” เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ที่มีการแบ่งตัวเร็วโดยเฉพาะเซล...