สมุนไพรกับการรักษามะเร็งปอด

การรักษามะเร็งปอดในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัด การฉายแสง ยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้าหรือภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ