การแบ่งระยะของโรคมะเร็งปอด (Lung cancer Staging)

การกำหนดระยะของโรคมะเร็งปอดอย่างถูกต้องแม่นยำ จะช่วยทำให้แพทย์สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการรักษาและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม

อ่านต่อ 4.85/5 (20)