ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง 4.8/5 (5)

การรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Immunotherapy เป็นการรักษาโรคมะเร็งโดยอาศัยหลักการทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกาย เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นให้กำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นออกจากร่างกาย

กรุณาให้คะแนน