การรักษามะเร็งปอดด้วยรังสีรักษา

การรักษามะเร็งปอดด้วยรังสีรักษา ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ขั้นตอนการรักษาเป็นอย่างไร และอาจจะเกิดผลข้างเคียงอะไรขึ้นได้บ้าง