แนวทางการรักษาแบบเฉพาะที่

แนวทางการรักษาแบบเฉพาะที่

การรักษามะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกนั้น มักเป็นการรักษาแบบเฉพาะที่ ซึ่งได้แก่การผ่าตัด หรือการฉายรังสี