ภาวะเลือดออกผิดปกติจากยาเคมีบำบัด

การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดจะทำให้การสร้างเกร็ดเลือดลดลง ส่งผลให้เกร็ดเลือดต่ำ จึงเกิดภาวะเลือดแข็งตัวช้า หรือมีจุดจ้ำเลือดตามร่างกาย