ภาวะเลือดออกผิดปกติจากยาเคมีบำบัด 4.25/5 (4)

ภาวะเลือดออกผิดปกติจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

          ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด หลังจากทำการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดจะทำให้การสร้างเกร็ดเลือดลดลง ส่งผลให้เกร็ดเลือดต่ำ จึงเกิดภาวะเลือดแข็งตัวช้า หรือมีจุดจ้ำเลือดตามร่างกายหลังมีการกระแทกเบา ๆ หรือโดยไม่มีการกระแทกได้ หากเกิดภาวะเลือดออก ดังกล่าว ควรมีแนวทางการปฏบัติตัวเช่นไร และอาการขนาดไหนถึงเรียกว่าภาวะเลือดออกผิดปกติ ควรต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยทันทีบ้าง

กรุณาให้คะแนน