ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

การรักษามะเร็งปอดด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Immunotherapy เป็นการรักษาโดยอาศัยหลักการทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอม