ผู้ป่วยมะเร็งกับสารอาหารที่จำเป็น

อาหารมีส่วนสำคัญในการรักษามะเร็ง การรับประทานอาหารที่เหมาะสม จะช่วยฟื้นฟูร่างกาย และเสริมสร้างเซลล์ที่ถูกทำลาย

หลักการจัดและกำหนดอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง

การกำหนดและจัดอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง โดยนักวิชาการ วิธีการคำนวณสารอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนต้องทำอย่างไรบ้าง

วิธีการดูแลตนเองหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัด

คนไข้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดจะเกิดผลข้างเคียงและไม่ได้เกิดกับยาเคมีบำบัดทุกชนิด ขึ้นกับสูตรและขนาดของยาเคมีบำบัด
ภาวะเบื่ออาหารหลังรับยาเคมีบำบัด

ภาวะเบื่ออาหาร หลังได้รับยาเคมีบำบัด

วิธีแก้ปัญหา ภาวะเบื่ออาหารหลังได้รับยาเคมีบำบัด สามารถทำอย่างไรจึงจะได้ผลจริงบ้าง
กินอยู่กับมะเร็ง

กินอยู่กับมะเร็งอย่างปลอดภัย

การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด อาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลง แล้วอาหารแบบไหนถึงจะปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกันบ้าง