กินอยู่กับมะเร็งอย่างปลอดภัย 4.9/5 (20)

           การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด อาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลง อย่างน้อย ๆ เป็นเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังได้รับยาเคมีบำบัด ดังนั้นอาหารที่จะให้ผุู้ป่วยรับประทานจึงควรต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้เกิดอาหารเป็นพิษสำหรับผู้ป่วยได้ แล้วอาหารแบบไหนถึงจะปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกันบ้าง 

ที่มา : Facebook Page เรื่องเล่าจากหมอมะเร็ง

กรุณาให้คะแนน