มะเร็งปอด ไม่สูบก็เสี่ยง

มะเร็งปอด ไม่สูบ ก็เสี่ยง

คนไทยเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดได้แม้ไม่สูบบุหรี่ อาจจะเกิดจากปัจจัยอื่น เช่น มลพิษ ควันเสีย โดยผู้ชายมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้มากกว่าผู้หญิง