รู้หรือไม่ บุหรี่ร้ายทำลายมากกว่าปอด

ควันบุหรี่มีสารเคมีที่อันตรายหลายพันชนิด เป็นสารพิษที่ทำให้ก่อเกิดโรคมะเร็ง การสูบบุหรี่จะเพิ่มอัตราการเกิดโรคต่างๆ

เลิกสูบบุหรี่ ดีอย่างไร หยุดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพ

การเลิกสูบบุหรี่ หยุดเสี่ยงลดการเกิดโรคเพื่อสุขภาพที่ดี
อ่านต่อ ยังไม่มีการให้คะแนน

ภัยร้ายจากควันบุหรี่สู่มะเร็งปอด

จากข้อมูลของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในปี พ.ศ. 2558 ระบุว่า มีคนไทยเสียชีวิตเพราะบุหรี่ปีละ 51,651 คน หรือวันละ 141 คน และโดยเฉลี่ยแล้วจะป่...
อ่านต่อ ยังไม่มีการให้คะแนน

บุหรี่มือสอง แค่ใกล้ก็อันตราย

บุหรี่มือสอง คืออะไร สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเกิดโรคอะไรได้บ้าง

ควันบุหรี่มือสาม อย่าคิดว่าไม่เป็นไร

ควันบุหรี่มือสามก็คือสารพิษที่หลงเหลือตกค้างมาจากควันบุหรี่ แม้ควันบุหรี่จะจางหายไปแล้วหลายวัน
อ่านต่อ ยังไม่มีการให้คะแนน

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ โรคที่เกิดจากบุหรี่ที่พบได้บ่อย 6 ใน 8 อันดับของโลก
เลิกบุหรี่ ลดเสี่ยงมะเร็งปอด

เลิกบุหรี่ ลดเสี่ยงมะเร็งปอด

ปัจจัยเสี่ยงหลักที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด นั่นคือ “การสูบบุหรี่” ซึ่งการเลิกสูบบุหรี่นั้นนอกจากจะเป็นผลดีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอด