แนวทางการรักษาแบบส่งผลทั่วร่างกาย

แนวทางการรักษาแบบส่งผลทั่วร่างกาย

ปัจจุบันการรักษามะเร็งปอดด้วยยาต้านมะเร็ง ได้มีความก้าวหน้าในการรักษาเป็นอย่างมาก ทำให้การรักษามะเร็งปอด มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งที่พบในผู้ป่วยแต่ละราย และมีผลข้างเคียงจากการรักษาลดน้อยลง

การรักษามะเร็งปอดด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)

การรักษามะเร็งปอดด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)

ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) เป็นยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ ทำให้มีผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติน้อยกว่ายาเคมีบำบัด โดยยากลุ่มนี้จะส...
อ่านต่อ 4.68/5 (22)
มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก

มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก

มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non small cell lung cancer) มีการแบ่งระยะโดยใช้ระบบ TNM staging

การรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

ยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) เป็นยากลุ่มใหม่ที่ออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้
ยามุ่งเป้ามิติใหม่สู้มะเร็ง

ยามุ่งเป้ามิติใหม่สู้มะเร็ง

การรักษามะเร็งปอดแบบยามุ่งเป้า จะได้ผลดีกับผู้ป่วยที่มีการกลายพันธุ์ของยีนที่จำเพาะต่อยาจึงต้องได้รับการตรวจการกลายพันธุ์ในชิ้นเนื้อมะเร็ง
ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

การรักษามะเร็งปอดด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Immunotherapy เป็นการรักษาโดยอาศัยหลักการทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอม
ยาเคมีบำบัด

เคมีบำบัด ถ้าเข้าใจ ก็ไม่มีอะไรน่ากลัว

การรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยยาเคมีบำบัดจะเข้าไปทําลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง หากทำความเข้าใจแล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิด