แนวทางการรักษาแบบส่งผลทั่วร่างกาย

แนวทางการรักษาแบบส่งผลทั่วร่างกาย

ปัจจุบันการรักษามะเร็งปอดด้วยยาต้านมะเร็ง ได้มีความก้าวหน้าในการรักษาเป็นอย่างมาก ทำให้การรักษามะเร็งปอด มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งที่พบในผู้ป่วยแต่ละราย และมีผลข้างเคียงจากการรักษาลดน้อยลง

อ่านต่อ 4.64/5 (14)
การรักษามะเร็งปอดด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)

การรักษามะเร็งปอดด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)

ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) เป็นยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ ทำให้มีผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติน้อยกว่ายาเคมีบำบัด โดยยากลุ่มนี้จะส...
มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก

มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก

มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non small cell lung cancer) มีการแบ่งระยะโดยใช้ระบบ TNM staging

การรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

ยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) เป็นยากลุ่มใหม่ที่ออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้
ยามุ่งเป้ามิติใหม่สู้มะเร็ง

ยามุ่งเป้ามิติใหม่สู้มะเร็ง

การรักษามะเร็งปอดแบบยามุ่งเป้า จะได้ผลดีกับผู้ป่วยที่มีการกลายพันธุ์ของยีนที่จำเพาะต่อยาจึงต้องได้รับการตรวจการกลายพันธุ์ในชิ้นเนื้อมะเร็ง
ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

การรักษามะเร็งปอดด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Immunotherapy เป็นการรักษาโดยอาศัยหลักการทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอม
ยาเคมีบำบัด

เคมีบำบัด ถ้าเข้าใจ ก็ไม่มีอะไรน่ากลัว

การรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยยาเคมีบำบัดจะเข้าไปทําลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง หากทำความเข้าใจแล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิด