มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก 5/5 (16)

มะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก คืออะไร มีกี่ระยะ

มะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก สามารถแบ่งระยะได้โดยการใช้ระบบ TNM staging และจะมีระยะทั้งหมด 6 ระยะดังนี้

มะเร็งที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก พบบ่อยในมะเร็งปอด

มะเร็งที่ไม่ใช่เซลล์เล็กนั้นอาจจะเกิดได้ในหลายระบบของร่างกาย แต่สำหรับในปอดมีโอกาสพบได้มากถึง 85% เลยทีเดียว นับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก ในการรักษาก็จะต้องมีการประเมินระยะและอาการของโรคอย่างละเอียด ก่อนที่จะกำหนดแนวทางในการรักษาต่อไป

กรุณาให้คะแนน