ยามุ่งเป้ามิติใหม่สู้มะเร็ง 5/5 (12)

การรักษามะเร็งด้วยการใช้ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)

การรักษามะเร็งปอดด้วยยาแบบมุ่งเป้า หรือ Targeted Therapy คือ วิธีการรักษามะเร็งที่กำหนดเป้าหมายการรักษาตรงไปที่เซลล์มะเร็ง โดยจะทำลายแต่เพียงเซลล์มะเร็งเท่านั้น จะไม่ทำอันตรายเซลล์ที่เป็นปกติ การรักษาแบบมุ่งเป้าสามารถทำการรักษาควบคู่ไปกับการรักษาชนิดอื่น ๆ ได้

กรุณาให้คะแนน