มะเร็งเจ็บ ทำไมไม่จบ

การรู้ระยะของตัวโรคมะเร็งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การรักษาหายขาด ลดอาการเจ็บปวด เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านต่อ ยังไม่มีการให้คะแนน

โรคมะเร็งระยะลุกลาม คืออะไร

โรคมะเร็งระยะลุกลาม โดยเซลล์มะเร็งนั้นเริ่มแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย เริ่มสร้างความเสียหายต่อร่างกายโดยรวม
อ่านต่อ 4.83/5 (12)
การประเมินระยะของโรคมะเร็งปอด

การประเมินระยะของโรคมะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอดมีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยและการประเมินระยะของโรค เพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาตามระยะของอาการ
อ่านต่อ 4.75/5 (16)
มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก

มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก

มะเร็งปอด ชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non small cell lung cancer) มีการแบ่งระยะโดยใช้ระบบ TNM staging
มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก

มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก

Small cell lung cancer การแบ่งระยะของโรค สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ

การแบ่งระยะของโรคมะเร็งปอด (Lung cancer Staging)

การกำหนดระยะของโรคมะเร็งปอดอย่างถูกต้องแม่นยำ จะช่วยทำให้แพทย์สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการรักษาและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม
อ่านต่อ 4.85/5 (20)