โรคมะเร็งระยะลุกลาม คืออะไร 4.69/5 (13)

โรคมะเร็งระยะลุกลาม คืออะไร

อาการของโรคมะเร็ง จะแบ่งออกมาเป็น 3 ระยะ คือระยะต้น ที่เริ่มมีการแบ่งเซลล์อย่างผิดปกติ ระยะกลาง ที่เซลล์ผิดปกตินั้นเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น และระยะลุกลาม ที่เซลล์นั้นเริ่มแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ

โรคมะเร็งระยะลุกลาม เป็นเซลล์มะเร็งนั้นเริ่มแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย

โรคมะเร็งระยะลุกลาม มีอาการอย่างไร

โรคมะเร็งระยะลุกลาม คือการที่เซลล์มะเร็งนั้นเริ่มลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย เริ่มสร้างความเสียหายต่อร่างกายโดยรวม ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีก็จะแพร่กระจายไปยังทุกส่วนของร่างกายต่อได้

วิธีรักษา มะเร็งระยะลุกลาม

มะเร็งระยะลุกลาม โดยทั่วไปจะใช้หลายวิธีร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เคมีบำบัดเพื่อยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง การใช้ยาพุ่งเป้า ที่ช่วยชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง การใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของเซลล์มะเร็ง รวมทั้งยังมีการบำบัดรักษาอาการอื่นร่วมไปด้วยพร้อมกัน

กรุณาให้คะแนน