มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก 4.83/5 (12)

มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก คืออะไร แบ่งออกได้เป็นกี่ระยะ

มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก หมายถึงเซลล์ของมะเร็งชนิดนั้นมีขนาดเล็ก มักจะมีโอกาสในการแพร่กระจายได้ดี แต่ก็ตอบสนองต่อการรักษาได้ดีด้วยเช่นเดียวกัน

มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก รักษาได้

การรักษา มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก สามารถทำได้โดยการฉายรังสีได้ในระยะเริ่มต้น แต่หากเป็นระยะแพร่กระจายแล้วก็จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ว่าควรใช้วิธีใดร่วมกันเพื่อให้ร่างกายของผู้ป่วยมีความแข็งแรงขึ้นได้มากที่สุด

กรุณาให้คะแนน