แนวทางการรักษาแบบเฉพาะที่

แนวทางการรักษาแบบเฉพาะที่

ารรักษามะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกนั้น มักเป็นการรักษาแบบเฉพาะที่ ซึ่งได้แก่การผ่าตัด หรือการฉายรังสีการรักษาหลักสำหรับคนไข้กลุ่มนี้ คือ การผ่าตัด

อ่านต่อ 4.91/5 (11)
การรักษามะเร็งปอดด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)

การรักษามะเร็งปอดด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)

ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) เป็นยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ ทำให้มีผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติน้อยกว่ายาเคมีบำบัด โดยยากลุ่มนี้จะส...
อ่านต่อ 4.65/5 (31)

การรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

ยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) เป็นยากลุ่มใหม่ที่ออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้
อ่านต่อ 4.25/5 (12)
ยามุ่งเป้ามิติใหม่สู้มะเร็ง

ยามุ่งเป้ามิติใหม่สู้มะเร็ง

ยากลุ่มนี้จะได้ผลดีเฉพาะผู้ป่วย ที่มีการกลายพันธุ์ของยีนที่จำเพาะต่อยาเท่านั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจการกลายพันธุ์ในชิ้นเนื้อมะเร็งปอดของผู้ป่วย...
ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

ผู้ป่วยควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์และตรวจร่างกายอย่างละเอียดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรณีไปเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด
เคมีบำบัดเข้าใจไม่กลัว

เคมีบำบัด เข้าใจไม่กลัว

การรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยยาเคมีบำบัด หากทำความเข้าใจแล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด

เมื่อได้รับผลการวินิจฉัยที่แน่นอนว่าเป็นมะเร็งปอด แพทย์จะสามารถระบุถึงวิธีที่จะใช้ในการรักษาได้ แต่ทั้งนี้ยังต้องดูหลายๆปัจจัยประกอบกันด้วย เช่น คว...