แนวทางการรักษาแบบเฉพาะที่

แนวทางการรักษาแบบเฉพาะที่

การรักษามะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกนั้น มักเป็นการรักษาแบบเฉพาะที่ ซึ่งได้แก่การผ่าตัด หรือการฉายรังสี

การรักษามะเร็งปอดด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)

การรักษามะเร็งปอดด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)

ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) เป็นยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ ทำให้มีผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติน้อยกว่ายาเคมีบำบัด โดยยากลุ่มนี้จะส...

การรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

ยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) เป็นยากลุ่มใหม่ที่ออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้
ยามุ่งเป้ามิติใหม่สู้มะเร็ง

ยามุ่งเป้ามิติใหม่สู้มะเร็ง

การรักษามะเร็งปอดแบบยามุ่งเป้า จะได้ผลดีกับผู้ป่วยที่มีการกลายพันธุ์ของยีนที่จำเพาะต่อยาจึงต้องได้รับการตรวจการกลายพันธุ์ในชิ้นเนื้อมะเร็ง
ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

การรักษามะเร็งปอดด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Immunotherapy เป็นการรักษาโดยอาศัยหลักการทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอม
ยาเคมีบำบัด

เคมีบำบัด ถ้าเข้าใจ ก็ไม่มีอะไรน่ากลัว

การรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยยาเคมีบำบัดจะเข้าไปทําลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง หากทำความเข้าใจแล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งปอด

เมื่อได้รับผลการวินิจฉัยที่แน่นอนว่าเป็นมะเร็งปอด แพทย์จะสามารถระบุถึงวิธีที่จะใช้ในการรักษาได้ แต่ทั้งนี้ยังต้องดูหลายๆปัจจัยประกอบกันด้วย เช่น คว...