การบริหารปอดโดยใช้อุปกรณ์ช่วยขยายปอด

การบริหารปอดโดยใช้อุปกรณ์ เป็นอีกวิธีที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอด

การเพิ่มปริมาตรของปอด

การเพิ่มปริมาตรปอดในผู้ป่วยมะเร็งปอด

หลังผ่าตัดปอด อาการปวด และการทำกิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ลดลง
ภาวะเบื่ออาหารหลังรับยาเคมีบำบัด

ภาวะเบื่ออาหาร หลังได้รับยาเคมีบำบัด

วิธีแก้ปัญหา ภาวะเบื่ออาหารหลังได้รับยาเคมีบำบัด สามารถทำอย่างไรจึงจะได้ผลจริงบ้าง

การฉีดวัคฉีดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

เมื่อกล่าวถึงการฉีดวัคซีน บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคลากรสายสุขภาพ มักจะคิดถึงการให้วัคซีนในเด็ก มีน้อยมากที่พูดถึงการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ ซึ่งความจริงแล้วใ...

ภาวะเลือดออกผิดปกติจากยาเคมีบำบัด

การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดจะทำให้การสร้างเกร็ดเลือดลดลง ส่งผลให้เกร็ดเลือดต่ำ จึงเกิดภาวะเลือดแข็งตัวช้า หรือมีจุดจ้ำเลือดตามร่างกาย

ภาวะโลหิตจางจากยาเคมีบำบัด

ภาวะโลหิตจางจากยาเคมีบำบัด เกิดจากยาเคมีบำบัดมีผลต่อเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะที่มีการแบ่งตัวตลอดเวลา
แนวทางการรักษาแบบส่งผลทั่วร่างกาย

แนวทางการรักษาแบบส่งผลทั่วร่างกาย

ปัจจุบันการรักษามะเร็งปอดด้วยยาต้านมะเร็ง ได้มีความก้าวหน้าในการรักษาเป็นอย่างมาก ทำให้การรักษามะเร็งปอด มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความเฉพาะเจาะจงต่อเ...
อ่านต่อ 4.64/5 (14)