บุหรี่ร้าย ทำลายมากกว่าปอด

รู้หรือไม่ บุหรี่ร้าย ทำลายมากกว่าปอด

บุหรี่ไม่ได้ทำลายเพียงแค่ปอดอย่างเดียว ยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ขึ้นมาอีก อยู่ที่ระยะเวลาของการสูบบุหรี่และปริมาณในการสูบ

เลิกสูบบุหรี่ ดีอย่างไร หยุดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพ

เลิกสูบบุหรี่ ดีอย่างไร หยุดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพ

เลิกสูบบุหรี่ ดีอย่างไร รวมคลินิกเลิกบุหรี่จากบุคลากรทางการแพทย์ที่น่าสนใจ หยุดสูบ หยุดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและผู้คนรอบข้าง

การบริหารเพื่อเพิ่มปริมาตรปอดด้วยตัวเอง

การบริหารเพื่อเพิ่มปริมาตรปอด เป็นการออกกำลังกายเพื่อป้องกันและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำ

ภัยร้ายจากควันบุหรี่สู่มะเร็งปอด

ควันบุหรี่ประกอบไปด้วยสารเคมีหลายชนิดและยังสามารถลอยปะปนอยู่ในอากาศได้นานถึง 5 ชั่วโมงโดยไม่เหลือกลิ่นให้รับรู้ได้เลย

ผู้ป่วยมะเร็งกับสารอาหารที่จำเป็น

การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและถูกต้องสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีร่างกายแข็งแรง ช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ที่ถูกทำลาย
เทคนิคการขับเสมหะด้วยการไอ

ไอแบบถูกวิธีสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอด

ผู้ป่วยหลังผ่าตัด อาจจะทำให้เกิดการระบายเสมหะได้ยาก ทำให้เสหะคั่งค้างเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ จึงต้องมีเทคนิคในการระบายเสมหะ เพื่อช่วยให้ปอดทำงานได้มีปร...

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งปอดในท่ายืน

เมื่อผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดเริ่มมีพละกำลังพอเริ่มที่จะยืนหรือเดิน สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำได้อย่างเป็นปกติแล้ว การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร...