การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งปอด ในท่านั่ง

หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดปอดแล้ว การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูร่างกาย โดยจะเริ่มที่ระดับเริ่มต้นก่อน เป็นการออกกำลังกายในท่านั่ง เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายหรือผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะ

คนไข้มะเร็งกับความสวยงาม

คนไข้มะเร็งกับความสวยงาม

ผลข้างเคียงต่อการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด คนไข้ยังสามารถดูแลตัวเองเพื่อให้มีความสวยงามได้อยู่เสมอ

ความต้องการสารอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง

อาหารมีส่วนสำคัญในการรักษามะเร็ง การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและถูกต้อง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีและแข็งแรง สามารถช่...
อ่านต่อ 4.94/5 (17)

การฝึกหายใจให้ถูกวิธีแบบใช้กะบังลม (Diaphragmatic breathing)

หลังรับการผ่าตัดผู้ป่วยควรเริ่มต้นจากการการฝึกการหายใจให้ถูกวิธีกันก่อน โดยการฝึกหายใจแบบใช้กะบังลม หรือเรียกว่า Diaphragmatic breathing คือวิธีการ...

หลักการกำหนดและจัดอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง

ผู้ป่วยที่มีภาวะโภชนาการที่ดีมีการตอบสนองต่อการรักษาและอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
กินอย่างไรดี เมื่อมีผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็ง

กินอย่างไรดี เมื่อมีผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็ง

การดูแลสุขภาพด้านโภชนาการระหว่างและหลังการรักษาจะช่วยให้ผู้ป่วยแข็งแรงมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรค และส่งผลดีต่อแผนการรักษาของแพทย์

วิธีการดูแลตนเองหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัด

ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด ขึ้นกับสูตรและขนาดของยาเคมีบำบัด รวมทั้งสุขภาพและโรคประจำตัวของคนไข้แต่ละราย ทำให้เกิดผลข้างเคียงได้มากน้อยแตกต่างกัน ไม่...