การบริหารเพื่อเพิ่มปริมาตรปอด ด้วยตัวเอง

ผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งปอดควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อการเพิ่มปริมาตรปอด ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด

ผู้ป่วยมะเร็งกับสารอาหารที่จำเป็น

อาหารมีส่วนสำคัญในการรักษามะเร็ง การรับประทานอาหารที่เหมาะสม จะช่วยฟื้นฟูร่างกาย และเสริมสร้างเซลล์ที่ถูกทำลาย
เมื่อผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดเริ่มมีพละกำลังพอเริ่มที่จะยืนหรือเดิน สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำได้อย่างเป็นปกติแล้ว การออกกำลังกายในท่ายืน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ท่าออกกำลังสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดปอดในท่ายืน

เมื่อผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดเริ่มมีพละกำลังพอเริ่มที่จะยืนหรือเดิน สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำได้อย่างเป็นปกติแล้ว การออกกำลังกายในท่ายืน เพื่อฟื้นฟู...

ท่าทางออกกำลังสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดปอด ในท่านั่ง

การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถร่างกายสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอด การออกกำลังกายในท่านั่งเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายระยะฟื้นตัว
อ่านต่อ ยังไม่มีการให้คะแนน

ไอแบบถูกวิธีสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอด

การไอเป็นการระบายเสมหะของผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดอาจจะทำให้เกิดเสมหะคั่งค้าง ระบายเสมหะเป็นไปได้ยาก ไอแบบถูกวิธีเพื่อลดอาการเจ็บปวด

ผู้ป่วยมะเร็ง กับการดูแลความสวยงาม

วิธีดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง และแนวทางปฏิบัติหลังการรักษา เพื่อคงความสวยงามตามธรรมชาติเอาไว้มากที่สุด

การฝึกหายใจให้ถูกวิธีแบบใช้กะบังลม

การฝึกหายใจให้ถูกวิธีแบบใช้กะบังลม สำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัด มีวิธีการทำอย่างไรบ้าง