รู้หรือไม่ บุหรี่ร้ายทำลายมากกว่าปอด 4.5/5 (2)

บุหรี่ทำลายมากกว่าปอด ควันบุหรี่มีสารเคมีที่อันตรายมากกว่า 4,000 ชนิด และสารพิษที่ทำให้ก่อเกิดโรคมะเร็งมากกว่า 60 ชนิด

บุหรี่ทำลายมากกว่าปอด

การสูบบุหรี่จะเพิ่มอัตราการเกิดโรคต่างๆ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการสูบบุหรี่และปริมาณต่อวัน

กรุณาให้คะแนน