การฝึกหายใจให้ถูกวิธีแบบใช้กะบังลม 5/5 (1)

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งปอด เรื่อง การฝึกหายใจให้ถูกวิธีแบบใช้กะบังลม (Diaphragmatic breathing) สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา มะเร็งปอด โดยวิธีการผ่าตัด ภายหลังจากการผ่าตัดผู้ป่วยจำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เพื่อฟื้นฟูการทำงานของปอด ระบบทางเดินหายใจให้แข็งแรง รวมถึงระบบการไหลเวียนของเลือดและหัวใจ ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำงานของร่างกายและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้อีกด้วย

การฝึกหายใจให้ถูกวิธีแบบใช้กะบังลม หลังการผ่าตัด

หลังรับการผ่าตัดผู้ป่วยควรเริ่มต้นจากการการฝึกการหายใจให้ถูกวิธีกันก่อน โดยการฝึกหายใจแบบใช้กะบังลม หรือเรียกว่า Diaphragmatic breathing คือวิธีการหายใจเข้าและการหายใจออก โดยใช้กล้ามเนื้อกะบังล

กรุณาให้คะแนน