บุหรี่มือสอง แค่ใกล้ก็อันตราย 5/5 (1)

บุหรี่มือสอง เพิ่มความเสี่ยงมะเร็ง

เพราะบุหรี่มือสองนั้นคือควันที่ลอยอยู่ในอากาศ แม้จะไม่ใช่ผู้สูบเองก็สามารถรับสารพิษจากบุหรี่เข้าไปได้เช่นกัน เมื่อได้สูดสารพิษเหล่านั้นเข้าไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งให้มากขึ้นอีก 20-30% และสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ความเสี่ยงนั้นจะเพิ่มขึ้นไปถึง 50% เลยทีเดียว

บุหรี่มือสอง

บุหรี่มือสอง เพิ่มความเสี่ยงมะเร็ง

เพราะบุหรี่มือสองนั้นคือควันที่ลอยอยู่ในอากาศ แม้จะไม่ใช่ผู้สูบเองก็สามารถรับสารพิษจากบุหรี่เข้าไปได้เช่นกัน เมื่อได้สูดสารพิษเหล่านั้นเข้าไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งให้มากขึ้นอีก 20-30% และสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ความเสี่ยงนั้นจะเพิ่มขึ้นไปถึง 50% เลยทีเดียว

กรุณาให้คะแนน