กินอย่างไรเมื่อเกิดผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็ง 5/5 (2)

การรักษามะเร็งมีหลายวิธี เช่น การใช้เคมีบำบัด การฉายแสง การเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายและการผ่าตัด การรักษาเหล่านี้ จะมีผลต่อระบบการย่อย การดูดซึม กระบวนการ metabolism  และเกิดอาการข้างเคียง ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน การรับรส กลิ่นเปลี่ยนไป กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสภาวะโภชนาการของผู้ป่วยทั้งสิ้น ผู้ป่วยจะได้รับพลังงานและสารอาหารไม่พอ ทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการได้ การดูแลสุขภาพด้านโภชนาการระหว่างและหลังการรักษาจะช่วยให้ผู้ป่วยแข็งแรงมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรค และส่งผลดีต่อแผนการรักษาของแพทย์ หากผู้ป่วยมีอาการมีข้อแนะนำเมื่อเกิดอาการข้างเคียง ดังนี้

อาหารลดผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็ง กินอะไรดี

อาหารลดผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็ง สารอาหารครบ

อาหารลดผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็ง นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นจากอาการไม่พึงประสงค์ได้แล้ว ยังช่วยเพิ่มสารอาหารจำเป็นให้ร่างกายได้นำไปใช้ฟื้นฟูระบบต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในร่างกายได้อีกด้วย

กรุณาให้คะแนน