การบริหารเพื่อเพิ่มปริมาตรปอด ด้วยตัวเอง 5/5 (1)

ผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งปอดควรเรียนรู้วิธีการบริหารเพื่อเพิ่มปริมาตรปอด ช่วยลดอาการปวดและทำให้กิจวัตรต่างๆ ได้ลดลง ทั้งก่อนและหลังผ่าตัดป้องกันปริมาณออกซิเจนต่ำ

การบริหารเพื่อเพิ่มปริมาตรปอด

การออกกำลังกายขยายทรวงอก

การออกกำลังกายขยายทรวงอก เป็นการออกกำลังกายโดยให้ผู้ป่วยหายใจลึกมากกว่าการหายใจในปกติ สามารถเน้นเฉพาะส่วนของปอด ผู้ป่วยสามารถทำได้เองเฉพาะทรวงอกส่วนบนและส่วนกลางเท่านั้น

กรุณาให้คะแนน