เมื่อผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดเริ่มมีพละกำลังพอเริ่มที่จะยืนหรือเดิน สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำได้อย่างเป็นปกติแล้ว การออกกำลังกายในท่ายืน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ท่าออกกำลังสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดปอดในท่ายืน

เมื่อผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดเริ่มมีพละกำลังพอเริ่มที่จะยืนหรือเดิน สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำได้อย่างเป็นปกติแล้ว การออกกำลังกายในท่ายืน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ท่าทางออกกำลังสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดปอด ในท่านั่ง

การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถร่างกายสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอด การออกกำลังกายในท่านั่งเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายระยะฟื้นตัว
อ่านต่อ ยังไม่มีการให้คะแนน

ไอแบบถูกวิธีสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอด

การไอเป็นการระบายเสมหะของผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดอาจจะทำให้เกิดเสมหะคั่งค้าง ระบายเสมหะเป็นไปได้ยาก ไอแบบถูกวิธีเพื่อลดอาการเจ็บปวด

ผู้ป่วยมะเร็ง กับการดูแลความสวยงาม

วิธีดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง และแนวทางปฏิบัติหลังการรักษา เพื่อคงความสวยงามตามธรรมชาติเอาไว้มากที่สุด

การส่องกล้องหลอดลม (Flexible Bronchoscopy)

การส่องกล้องขนาดเล็กเข้าไปในทางเดินหายใจ ผ่านทางจมูกหรือช่องปากเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคหรือรักษาโรคทางระบบการหายใจ

หลักการจัดและกำหนดอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง

การกำหนดและจัดอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง โดยนักวิชาการ วิธีการคำนวณสารอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนต้องทำอย่างไรบ้าง

การบริหารทรวงอกด้วยตนเอง

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยการออกกำลังกายเป็นวิธีการรักษาที่สำคัญอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคนี้ โดยเฉพาะการออกกำลังกายด้วยตนเองที่บ้าน