ไอแบบถูกวิธีสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอด 5/5 (3)

การไอเป็นการระบายเสมหะของผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดอาจจะทำให้เกิดเสมหะคั่งค้าง ระบายเสมหะเป็นไปได้ยาก เทคนิคการไอแบบถูกวิธีเพื่อลดอาการเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอด

ไอแบบถูกวิธีสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอด

กรุณาให้คะแนน