ท่าออกกำลังสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดปอดในท่ายืน 4/5 (1)

เมื่อผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดเริ่มมีพละกำลังพอเริ่มที่จะยืนหรือเดิน สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำได้อย่างเป็นปกติแล้ว การออกกำลังกายในท่ายืน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ท่าทางออกกำลังสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดปอดในท่ายืน

สำหรับการออกกำลังกายในท่ายืนนั้นเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีการทรงตัวที่ดี และสามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ค่ะ แต่อาจจะหาอุปกรณ์ อย่างเช่น เก้าอี้ มาเป็นตัวช่วยพยุงในการออกกำลังกายได้หากผู้ป่วยที่ผ่าตัดปอด แล้วสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากจะช่วยฟื้นฟูปอดและระบบทางเดินหายใจให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ก็จะสามารถที่จะช่วยในการฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงได้โดยเร็ว เพื่อลดอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

 

กรุณาให้คะแนน